Kancelarię prowadzi adwokat Michał Niezgoda:

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Siedlcach
 • wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Siedlcach

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, urzędów, a także podmiotów zorganizowanych w formach stowarzyszeń i fundacji.

Zakres działalności:

 • prawo cywilne
 • prawo rodzinne
 • prawo karne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo gospodarcze
 • prawo administracyjne

W tym zakresie kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • udzielaniu porad prawnych, konsultacji
 • sporządzaniu umów, regulaminów i opinii prawnych
 • sporządzaniu pism procesowych
 • kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców
 • udział w negocjacjach handlowych
 • reprezentacji przed sądami i organami administracji państwowej

Atutami kancelarii są:

 • rzetelne i terminowe wykonywanie usług
 • indywidualne podejście do klienta oparte na zrozumieniu i dyskrecji
 • elastyczne godziny pracy

Blog

 • Kredyt frankowy

  W teorii każdy kredyt powinien być przejrzysty dla klienta pod kątem wysokości ogólnego salda zadłużenia, wielkości rat, odsetek i warunków spłaty...

 • Kara za posiadanie i sprzedaż narkotyków

  Zgodnie z art . 62 § 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega...

 • Alimenty na dziecko

  Przez obowiązek alimentacyjny rozumie się zobowiązanie dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania.

 • Rozwód

  Przesłankami rozwiązania małżeństwa przez rozwód są zupełny i trwały rozkład pożycia.

 • Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności cudzej rzeczy. Do zasiedzenia nieruchomości dochodzi w skutek używania jej jak właściciel...

 • Nabycie i dział spadku

  Przystępując do napisania wniosku o nabycie spadku należy ustalić krąg spadkobierców (osoby, które dziedziczą po spadkodawcy) oraz ostatnie miejsce...

 • Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu a w stanie nietrzeźwości - różnice i konsekwencje prawne

  Na wstępie należy zaznaczyć, że do naruszenia prawa dojdzie jedynie w sytuacji, kiedy prowadzimy pojazd w ruchu a stężenie alkoholu we krwi...