baner6

Przedmiotem działalności są między innymi:

  • reprezentowanie interesów stron w postępowaniu przed organem administracji publicznej
  • odwołania od decyzji organów administracyjnych
  • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz samorządowego kolegium odwoławczego