baner4

Przedmiotem działalności są między innymi:

  • powództwa o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
  • powództwa o przywrócenie do pracy
  • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
  • reprezentowanie stron w sprawach dotyczących nadużyć w stosunku pracy