baner5

Przedmiotem działalności są między innymi:

  • zawezwanie do próby ugodowej i prowadzenie swoistych negocjacji z dłużnikiem/wierzycielem
  • polubowna i sądowa windykacja należności
  • sporządzanie i analiza umów gospodarczych
  • kompleksowa obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą