baner2

Przedmiotem działalności są między innymi:

  • sprawy o rozwód i separację
  • powództwa o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa /macierzyństwa
  • powództwa o alimenty, podwyższenie i obniżenie alimentów oraz o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
  • sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dziećmi
  • zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku dorobkowego
  • sprawy dotyczące podział majątku wspólnego
  • sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia
  • sprawy dotyczące przysposobienia