baner1

Przedmiotem działalności są między innymi:

 • wszelkie powództwa o zapłatę
 • powództwa dotyczące deliktów (czyny niedozwolone powodujące odpowiedzialność odszkodowawczą)
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych
 • powództwa i wnioski z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenia, posiadanie, droga konieczna i inne służebności, postępowanie wieczystoksięgowe)
  powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym prowadzenie mediacji
 • prowadzenie spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, sprawy o niegodność dziedziczenia, obalenie testamentu, odrzucenie spadku)
  postępowanie egzekucyjne (wszczęcie egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynność komornika)
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty, mediacje pozasądowe, windykacja wierzytelności
 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi