Na wstępie należy zaznaczyć, że do naruszenia prawa dojdzie jedynie w sytuacji, kiedy prowadzimy pojazd w ruchu a stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,2 promila lub 0,1 mg alkoholu na 1 dm3 w wydychanym powietrzu.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, kiedy stężenie alkoholu we krwi zwiera się w przedziale pomiędzy 0,2 promila a 0,5 promila lub alkohol jest obecny w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3. Kierując pojazdem w stanie po użyciu alkoholu - również pojazdem nie mechanicznym jak choćby rowerem - popełniamy wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń.

Popełniając w/w wykroczenie narażamy się na karę aresztu, wymierzaną w dniach – maksymalnie 30 dni, lub grzywny w wysokości od 50 zł do 5000 zł. Ponadto orzekany jest obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, obejmujący typ pojazdu, który prowadziliśmy znajdując się w stanie po użyciu alkoholu.

Stan nietrzeźwości zachodzi, kiedy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg na 1 dm3. Prowadząc w stanie nietrzeźwości narażamy się na karę z art. art. 178a §1  kodeksu karnego, tj. karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Grzywna jest wymierzana w stawkach dziennych, w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej jest ustalana indywidualnie dla każdego sprawcy, w oparciu o jego sytuacje majątkową i rodzinną, z tym, że jedna stawka dzienna to nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 2000 zł.

Kara ograniczenia wolności wymierzana jest w miesiącach na maksymalnie 2 lata i polega na obowiązku nieodpłatnego wykonywania prac społecznych lub obniżeniu wynagrodzenia.

Ponadto, w przypadku skazania z przestępstwo związane z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd orzeka obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata oraz nawiązkę w wysokości od 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Warto podkreślić, że stężenie alkoholu w organizmie zależy od bardzo wielu czynników, począwszy od ilości i rodzaju wypitego alkoholu a skończywszy na płci i wadze – osoby otyłe upijają się szybciej, ponieważ tkanka tłuszczowa nie bierze udziału w metabolizmie alkoholu.