Zgodnie z art . 62 § 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Posiadanie jest to stan polegający na faktycznym władztwie nad rzeczą. Dla istnienia posiadania nie ma znaczenia kto jest właścicielem rzeczy oraz czy z niej korzysta. Samo użycie środka odurzającego lub substancji psychotropowej nie jest karalne pomimo, iż niewątpliwie łączy się ze wcześniejszym ich posiadaniem.

W orzecznictwie przyjmuje się, że karalnym posiadaniem jest posiadanie takiej ilości narkotyku, która jest w stanie odurzyć przynajmniej jedną, przeciętną osobę. Zaś zagrożenie karą może wzrastać w przypadku posiadania znacznej ilości narkotyków (kara pozbawiania wolności od 1 roku do 10 lat) lub maleć w przypadku posiadania znikomej ilości tych środków (kara grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do 1 roku).

Przepisy rozróżniają nieodpłatne udzielanie środków odurzających od udzielania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - sprzedaż.

Nieodpłatne udzielenie narkotyków, zgodnie z art. 58. ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Kara może ulec zwiększeniu nawet do 8 lat pozbawienia wolności w sytuacji udzielenia narkotyków małoletniemu lub w znacznej ilości.  

Odpłatne udzielenie narkotyków, zgodnie z art. 59 ust. 1 w/w ustawy, jest zagrożone dużo surowszą karą bo nawet do 10 lat pobawienia wolności. W sytuacji sprzedaży narkotyków małoletniemu kara nie może być niższa niż 3 lata pozbawienia wolności.